Zasady korzystania z usług fizjoterapeutycznych

1. Pacjent korzysta z usług fizjoterapeutycznych na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Terminy zabiegów (dzień, godzina) są ustalane przez  personel działu.
3. Pacjent jest zobowiązany do stosowania zaleceń personelu odnośnie przygotowania do zabiegu oraz postępowania w trakcie zabiegu.
4. Pacjent  rehabilitowany w ramach pobytu dziennego podlega ogólnym zasadom obowiązującym w dziale w tym obowiązany jest stosować się do zasad szczegółowych wskazanych przez personel działu.