Formularz deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu POZ