Zasady rejestracji do poradni specjalistycznej

Pacjent bez aktualnego skierowania zostanie zapisany w kolejce oczekujących, i jest zobowiązany dostarczyć aktualne skierowanie w okresie 2 tygodni.

Po tym okresie, jesli skierowanie nie zostało dostarczone, pacjent jest skreślony z listy oczekujących i (jeśli wyrazi zgodę) jest ponownie wpisany na koniec kolejki oczekujących.

W przygotowaniu...