Oddział Rehabilitacji Całodobowej

Piętro: 
I
GABINET KIEROWNIKA ODDZIAŁU REHABILITACJI                             
15 813 60 66
GABINET LEKARSKI - SEKRETARIAT 15 813 60 77
DYŻURKA PIELĘGNIAREK 15 813 56 40