Poradnia Rehabilitacyjna

Wskazane godziny pracy danej poradni są godzinami ramowymi.
W danym dniu mogą istnieć odstępstwa od wskazanych ram czasowych.
Termin zgłoszenia się do poradni na wizytę - określa rejestracja.
wskazując rozpoczęcie czasu oczekiwania.

Telefon do rejestracji: 
15 813 54 65
Harmonogram: 
Lek. med. Elżbieta Cichoń
Parter
Pokój 36
Środa
14:30 - 18:30
Nieobecny(a) w dniach:
czwartek, 23 Listopad, 2017 do piątek, 1 Grudzień, 2017
Lek. med. Wojciech Karcz
Parter
Pokój 36
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
07:00 - 11:00