Formularz zamówienia recept na leki stałe

Lekarz POZ przepisze leki tylko na podstawie (czytelnie) wypełnionego i dostarczonego do rejestracji formularza.