Medycyna Pracy

Wskazane godziny pracy danej poradni są godzinami ramowymi. W danym dniu mogą istnieć odstępstwa od wskazanych ram czasowych. Termin zgłoszenia się do poradni na wizytę - określa rejestracja, wskazując rozpoczęcie czasu oczekiwania.
Piętro: 
I
Pokój: 
Rejestracja Medycyny Pracy
Telefon do rejestracji: 
15 813 54 95, fax: 15 813 89 89


Godziny przyjęć w poradni medycyny pracy, w poszczególnych dniach:
Od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30 do 16:00.
W piątek w godzinach 7:30 do 14:00.


Skierowania Medycyny Pracy możnna przesyłać na adres mp.rejestracja@e-spzoz.eu lub faksem na nr Fax: 15 813 89 89


Wysłanie skierowania nie zwalnia pacjenta od dostarczenia oryginału, w dniu zgłoszenia się do Medycyny Pracy.