Zasady korzystania z usług pracowni diagnostycznych


1. Bezpłatnie z usług pracowni diagnostycznych zakładu mogą korzystać tylko pacjenci, którzy posiadają stosowne skierowanie  od lekarzy zatrudnionych w zakładzie lub skierowanie od lekarzy zatrudnionych w placówkach  posiadających z tutejszym zakładem stosowne umowy gwarantujące odpłatność za wykonane badania.


2. Posiadanie skierowania uprawnia pacjenta do rejestracji w określonej pracowni diagnostycznej. Rejestracja odbywa się w wyznaczonych godzinach.

3. Po dokonaniu rejestracji badanie realizowane jest na bieżąco lub w określonym czasie, zależnie od możliwości. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, stosuje się tryb „cito”.

4.Wyniki badań diagnostycznych w poszczególnych pracowniach,  są wydawane w określonych dniach oraz godzinach.

5.Zasadą jest przekazywanie wyników badań zleconych przez lekarzy Zakładu, bezpośrednio do gabinetu lekarskiego. Pacjent ma prawo do otrzymania kopii wyników badań  po zinterpretowaniu ich przez lekarza  w trakcie  wizyty kontrolnej.


6. Wyniki badań zleconych  przez inne podmioty przekazywane są bezpośrednio do tych podmiotów lub przekazywane bezpośrednio pacjentom zależnie od uregulowań w odpowiedniej umowie.