Zasady korzystania ze świadczeń oddziału rehabilitacji dziennej

1. Pacjent korzysta ze świadczeń  oddziału rehabilitacji dziennej na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

2.  Świadczenie realizowane są w formie 2-3-4 tyg. turnusów, zależnie od wskazań.

3. Terminy zabiegów (dni, godziny) są ustalane przez  personel oddziału.

4. Pacjent jest zobowiązany do stosowania zaleceń personelu odnośnie przygotowania do zabiegów oraz postępowania w trakcie zabiegów.

5. Pacjent  rehabilitowany w oddziale rehabilitacji dziennej podlega ogólnym zasadom obowiązującym w tym oddziale, w tym obowiązany jest stosować się do zasad szczegółowych wskazanych przez personel oddziału jak również współpracującego z nim ściśle działu rehabilitacji.