Zasady przebywania w oddziale rehabilitacji leczniczej

1. Pacjenci zgłaszający się do oddziału rehabilitacji powinni posiadać skierowanie od lekarza prowadzącego leczenie.

2. Zgłaszający się pacjent powinien oddać do magazynu oddziału odzież i obuwie.

3.Pacjent przyjęty na oddział powinien poddać się zabiegom sanitarno-higienicznym.   

4. Pacjent ma obowiązek stosowania się do zaleceń i wskazówek personelu medycznego, jeżeli nie narusza to przepisów prawa oraz jego intymności i godności.

5. Pacjentowi przebywającemu w oddziale nie wolno bez uzgodnienia z lekarzem oddziału przyjmować leków innych niż zlecone przez lekarzy oddziału/zakładu, korzystać z usług innych lekarzy  niż lekarze oddziału, poddawać się jakimkolwiek zabiegom medycznym innym niż zlecone przez lekarzy oddziału. W razie konieczności uzyskania porady lekarza innego niż lekarz oddziałudecyzję o konsultacji wydaje    kierownikoddziału/zakładu lub upoważniony przez niego lekarz.  

6. W czasie wizyty lekarskiej, w porze dokonywania zabiegów oraz w czasie posiłków pacjenci są zobowiązani do przebywania w swoich salach.

7. Pacjent nie ma prawa zmieniać przydzielonego, na sali chorych miejsca, bez zgody personelu medycznego.

8. Pacjenci, przebywający poza oddziałem rehabilitacji, są zobowiązani do nakładania na pidżamę dresów lub szlafroków.

9. Opuszczenie oddziału może nastąpić tylko po uzyskaniu stosownej przepustki od personelu oddziału

10. Na terenie obiektu niedopuszczalne jest palenie tytoniu oraz spożywanie alkoholu.

11. Pacjent przebywający w oddzialenie może żądać od personelu usług osobistych nie związanych z leczeniem i pielęgnowaniem.

12. Pacjenci rehabilitowani w oddzialew ramach pobytu dziennego podlegają ogólnie obowiązującym przepisom oraz przepisom szczegółowym wskazanym przez personel.