Zasady korzystania z usług fizjoterapeutycznych

1. Pacjent korzysta z usług fizjoterapeutycznych na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (czas ważności skierowania wynosi 30 dni – do 30 dni powinno być zarejestrowane).

2. Terminy zabiegów (dzień, godzina) są ustalane przez personel działu.

3. Pacjent jest zobowiązany do stosowania zaleceń personelu odnośnie przygotowania do zabiegu oraz postępowania w trakcie zabiegu.

4. Pacjent rehabilitowany w ramach pobytu dziennego podlega ogólnym zasadom obowiązującym w dziale w tym obowiązany jest stosować się do zasad szczegółowych wskazanych przez personel działu.