Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu POZ