Ankieta dla kobiet objętych programem wczesnego wykrywania raka piersi