Zasady rejestracji na Oddział Rehabilitacji

Według aktualnie obowiązujących przepisów na oddziale rehabilitacji skierowanie oznaczone jako pilne (po hospitalizacjach ortopedycznych i neurologicznych) kwalifikowane jest do przyjęcia w terminie do 6 tyg.

Przypadki stabilne kwalifikowane są do przyjęcia w terminie wynikającym z kolejki oczekujących - w tym przypadku ok 6-7 miesięcy.

Zgodnie z aktualnymi zasadami przyjęć na oddział rehabilitacji skierowanie musi zostać dostarczone osobiście przez pacjenta. W związku z czym nie istnieje możliwość umówienia do kwalifikacji przez internet.

Po dostarczeniu skierowania osoba ubiegająca się o przyjęcie na oddział rehabilitacji przechodzi kwalifikację. W trakcie kwalifikacji lekarz oddziałowy orzeka o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na oddział danej osoby, po czym wyznaczany jest szacowany termin przyjęcia na oddział.
Do kwalifikacji wymagane są skierowanie i historia choroby.

W przypadku świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej niedopuszczalne jest wpisanie się na listę oczekujących, na to samo świadczenie, więcej niż jeden raz, nawet jeżeli pacjent posiada skierowania z różnymi rozpoznaniami. Także u różnych świadczeniodawców (weryfikacja po stronie NFZ).