Tłumacz języka migowego na Teleplatformie Pierwszego Kontaktu

Ministerstwo Zdrowia
Tłumacz języka migowego na Teleplatformie Pierwszego Kontaktu
Teleplatforma Pierwszego Kontaktu ma nową istotną funkcjonalność. Wyposażyliśmy ją w usługę tłumacza języka migowego. Dzięki temu osoby głuche będą mogły uzyskać informację o swoim stanie zdrowia.
Osoby głuche mają możliwość umówienia się na wideoporadę lekarską, która jest tłumaczona przez profesjonalnych tłumaczy polskiego języka migowego. W wideorozmowie na żywo uczestniczy pacjent, lekarz/pielęgniarka oraz tłumacz języka migowego.
Usługę tę świadczy Oddział Mazowiecki Polskiego Związku Głuchych.
Jak skorzystać z TPK?
Osoba głucha, która chciałaby skorzystać z porady na TPK musi wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Domowej Opieki Medycznej i zaznaczyć pole „Tak” przy opcji „Konsultacja w języku migowym”. Otrzyma ona wówczas SMS– em i na adres e-mail link do wideorozmowy.  Po jego uruchomieniu pojawi się ekran z widocznym tłumaczem.
Usługa tłumacza dostępna jest we wszystkich godzinach funkcjonowania TPK, tj. poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:
• od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia,
• w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.
Kiedy można skorzystać z TPK
Z TPK można skorzystać w sytuacji:
• nagłego zachorowania, którego objawy dotykają osobę  poza godzinami pracy POZ,
• nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
• gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia pacjenta.
Kontaktując się z TPK, pacjent otrzyma poradę pielęgniarki/położnej lub lekarską w formie telekonsultacji. Może uzyskać poradę medyczną, e–receptę, e–skierowanie lub e–zwolnienie.
TPK działa od października 2021 roku.

Pliki do pobrania: