Wyznaczenie nowego Inspektora Ochrony Danych

Stalowa Wola, dnia 22.03.2022r.

Zarządzenie nr 7 / 2022
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
ul. Kwiatkowskiego 2
37-450 Stalowa Wola

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1.) w zw. z art. 10 ust.
1 oraz art. 11a Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2019r.,
poz. 1781),
zarządza się, co następuje:
§1
1. Na Inspektora Ochrony Danych wyznaczony zostaje Pan Adam Ziemiński.
2. Na Zastępcę Inspektora Ochrony Danych wyznaczona zostaje Pani Katarzyna Gruszka.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22.03.2022r.

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych