Zasady rejestracji do Hospicjum Domowego

Rejestracja do Hospicjum Domowego odbywa się osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25 – 15.00, nt tel: 15 810 98 98.

Niezbędne dokumenty:

- skierowanie do Hospicjum domowego wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (rodzinny, onkolog lun inny specjalista) lub od lekarza przy wypisie ze szpitala

- dokumentacja medyczna dotycząca procesu diagnostyki i leczenia, np. wypisy szpitalne, wyniki badań np. histopatologicznego

- Lista aktualnie stosowanych leków

- spisane problemy towarzyszące w czasie choroby i stosowanej farmakowerapii

Leczenie w Hospicjum Domowym jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Opieka Hospicjum Domowego jest bezpłatna dla osób posiadających ubezpieczenie.