Rejestracja SPZOZ

Wskazane godziny pracy danej poradni są godzinami ramowymi. W danym dniu mogą istnieć odstępstwa od wskazanych ram czasowych. Termin zgłoszenia się do poradni na wizytę - określa rejestracja, wskazując rozpoczęcie czasu oczekiwania.


erejestracja

Do wszystkich poradni zarejestrować się można zgłaszając się osobiście, telefonicznie lub poprzez Erejestrację.

Rejestracja POZ, tel: 15 842 21 41, Piętro I Godziny Rejestracji
Poniedziałek7:00-18:00
Wtorek-Piątek6:30-18:00
Rejestracja - Specjalistyka, tel: 15 813 54 65, ParterGodziny Rejestracji
Codziennie7:00-18:00
Rejestracja - Opieka Paliatywna, tel: 15 810 98 98, Parter, pokój nr 32Godziny Rejestracji
Poradnia Medycyny Paliatywnej07:25-15:00
Hospicjum Domowe07:25-15:00
Poradnia Ginekologiczna, tel: 15 813 58 33, pokój 114Godziny rejestracji
Codziennie7:00-14:00
Medycyna Pracy, tel: 15 813 54 95/Fax: 15 813 89 89, Piętro IGodziny Rejestracji
Codziennie7:00-14:35
Dział Fizjoterapii, tel: 15 813 71 17, ParterGodziny Rejestracji
Codziennie7:00-14:35
Oddział Rehabilitacji Dziennej, tel: 15 813 60 90Godziny Rejestracji
Codziennie7:00-14:35
Rejestracja RTG i USG, tel: 15 813 40 31Godziny Rejestracji
Poniedziałek - Czwartek7:00-17:00
Piatek7:00-14:00