Medycyna Pracy

godziny przyjęci w poradni medycyny pracy w poszczególnych dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30 do 16:00 w piątek w godzinach 7:30 do 14:00
Piętro: 
I
Pokój: 
Rejestracja Medycyny Pracy
Telefon do rejestracji: 
15 813 54 95, fax: 15 813 89 89Skierowania Medycyny Pracy możnna przesyłać na adres mp.rejestracja@e-spzoz.eu lub faksem na nr Fax: 15 813 89 89


Wysłanie skierowania nie zwalnia pacjenta od dostarczenia oryginału, w dniu zgłoszenia się do Medycyny Pracy.