Skrócony spis telefonów

Komórka organizacyjna (PRZYCHODNIA)Numer telefonu
REJESTRACJA PORADNI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 15 842 21 41
REJESTRACJA PORADNI SPECJALISTYCZNYCH 15 813 54 65
DYREKTOR/SEKRETARIAT TEL./FAX15 842 10 17 lub 15 813 44 65
REJESTRACJA PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO15 813 50 07
REJESTRACJA MEDYCYNY PRACY15 813 54 95/fax: 15 813 89 89
GABINET ZABIEGOWY15 813 54 55
PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWE15 813 44 55
PORADNIA GINEKOLOGICZNA 15 813 58 33
REJESTRACJA FIZJOTERAPII15 813 71 17
ODDZIAŁ REHABILITACJI DZIENNEJ15 813 60 90
REJESTRACJA RTG I USG15 813 40 31
REJESTRACJA MEDYCZNEGO LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO15 813 55 51
Komórka ogranizacyjna (ODDZIAŁ REHABILITACJI)Numer telefonu
GABINET ORDYNATORA TEL./FAX15 813 60 66
GABINET LEKARSKI - SEKRETARIAT15 813 60 77
DYŻURKA PIELĘGNIAREK15 813 56 40
OPIEKA PALIATYWNA
Poradnia Medycyny Paliatywnej15 810 98 98
HOSPICJUM DOMOWE15 810 98 98