Rejestracja SPZOZ

Wskazane godziny pracy danej poradni są godzinami ramowymi. W danym dniu mogą istnieć odstępstwa od wskazanych ram czasowych. Termin zgłoszenia się do poradni na wizytę - określa rejestracja, wskazując rozpoczęcie czasu oczekiwania.

Do wszystkich poradni zarejestrować się można zgłaszając się osobiście lub telefonicznie.


Skierowania Medycyny Pracy można przesyłać na adres mp.rejestracja@e-spzoz.eu


Wysłanie skierowania nie zwalnia pacjenta od dostarczenia oryginału w dniu zgłoszenia się do Medycyny Pracy.

Rejestracja POZ, tel: 15 842 21 41 lub 15 813 54 75, Piętro I Godziny Rejestracji
Poniedziałek7:00-18:00
Wtorek-Piątek6:30-18:00
Rejestracja - Specjalistyka, tel: 15 813 54 65, ParterGodziny rejestracji
Codziennie7:00-18:00
Poradnia Ginekologiczna, tel: 15 813 58 33, pokój 114Godziny rejestracji
Poniedziałek-Piątek7:00-14:00
Poradnia Zdrowia Psychicznego, tel: 15 813 50 07, pokój 109Godziny Rejestracji
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek7:00-14:00
Środa11:00-18:00
Medycyna Pracy, tel: 15 813 54 95/Fax: 15 813 89 89, Piętro IGodziny Rejestracji
Poniedziałek - Piątek 7:00 - 16:00
Dział Fizjoterapii, tel: 15 813 71 17 , ParterGodziny Rejestracji
Poniedziałek - Piątek7:00-
Oddział Rehabilitacji Dziennej, tel: 15 813 60 90Godziny Rejestracji
Codziennie7:00-14:35

Istnieje możliwość rejestracji drogą elektroniczną pod adresem: rejestracja@e-spzoz.eu.

1. W wiadomości prosimy podać aktualny nr telefonu, dane lekarza, a także przybliżony oczekiwany termin udzielenia świadczenia.
2. Ustalony termin zostanie odesłany do pacjenta drogą elektroniczną (e-mail).
3. W przypadku braku wolnych miejsc w czasie podanym przez pacjenta, zostanie ustalony najbliższy wolny termin.

UWAGA. W razie gdyby nie otrzymali państwo odpowiedzi w przeciągu 2 godzin od wysłania wiadomości (lub do godziny 8:00 dnia następnego, w przypadku wysłania wiadomości po godzinie 14:00) - proszę zarejestrować się telefonicznie, lub osobiście.